Browsing: tác phẩm

Film tài liệu Gia Đình Phật Tử
0

Video clip gặp gỡ Cựu Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ XUÂN LAM, tác giả nhạc phẩm Kiền Trắc, thời trước đây từng là Đoàn Ca của các Đoàn Thiếu Nam; Trại Ca các Trại “Dũng” và là trại ca trại huấn huyện Đội Trưởng “Anoma” của GĐPTVN.
Thời lượng: 10’29” – Thực hiện: Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội)…

Mỹ thuật - Nghệ thuật
0

Chế tạo tác phẩm bằng thủy tinh sao cho tinh xảo và tuyệt mỹ là một nghệ thuật đầy khó khăn và phức tạp, đòi hỏi óc sáng tạo, bàn tay khéo léo, lòng đam mê, sự kiên trì và rất nhiều kinh nghiệm của tác giả.
Dưới đây là những tác phẩm tuyệt vời của điêu khắc gia người Đức Hans Godo Frabel: