Browsing: thơ phạm thiên thư

Văn chương - Thi phú
0

Có lẽ không tự đặt mình trước những câu hỏi của từng thời kỳ, của từng khuynh hướng thi ca, một số tác phẩm văn chương đã nhẹ nhàng tới được với nhiều người đọc, không cùng một cùng một quan niệm thi ca. Viết là một hành động tự do tiên khởi để rằng giữa tác giả và tác phẩm có được một nguồn mạch trong suốt….