Thông điệp khánh chúc lễ tiết Đức Thích Tôn Thành Đạo của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương G.H.P.G.V.N.T.N

Nhất tâm kính lễ Nam Mô Bồ Đề Thọ Hạ Hàng Phục Ma Binh Dạ Đổ Minh Tinh Đạo Thành Chánh Giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Ý nghĩa Phật Thành Đạo

Thấm nhuần tinh thần Thành Đạo là tự cởi trói chính mình, chúng ta hãy noi gương Thái tử Tất Đạt Đa để trở về với cội nguồn chân thật vỡ òa chân lý theo kỳ vọng của mười phương Chư Phật dạy: “HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI”…