Vu Lan – Mùa mở những sợi dây treo ngược

Mùa Vu Lan lại trở về với những người con Phật, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực tu tập để không những mở được những sợi dây đang treo ngược chúng ta, mà còn mở những sợi dây tà kiến cố chấp, hiểu biết sai lầm chung quanh chúng ta, đang làm đảo lộn và treo ngược Tam Bảo…

Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật Giáo Việt Nam

Phát triển Phật Giáo Việt Nam cũng là phát triển văn hóa Việt Nam, mà phát triển văn hóa Việt Nam cũng là giúp cho phát triển Phật Giáo Việt Nam…

Bảy bước chân đi tiêu biểu 7 yếu tố giác ngộ

Không riêng gì Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khi thị hiện đản sinh Ngài đi bảy bước, trên bảy hoa sen, mà bất cứ Đức Phật nào dù trong quá khứ hay trong tương lai, khi thị hiện đản sanh với tư cách của một vị Bồ-tát nhất sanh bổ xứ cũng đều đi bảy bước trên bảy hoa sen như vậy…

Con đường giáo dục của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Dạy trường Đại học dễ hơn dạy trong Gia Đình Phật Tử. Giáo dục từ thanh niên dễ hơn, trong Gia Đình Phật Tử thì có thanh niên, thiếu niên, còn dạy đồng niên còn khó hơn nữa. Ở phương Tây, giáo viên dạy Đại học ít hơn người dạy Mầm non…

Pháp thoại Phật Đản PL.2566 – Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền

PHÁP THOẠI Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng tại Vĩnh Minh Tự Viện – Lâm Đồng, Việt Nam
trong Đại lễ Phật Đản PL.2566 ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Dần (15/5/2022)…

Dù Phật xuất hiện hay không xuất hiện Pháp tánh vẫn vậy – Thích Tuệ Sỹ

Đức Phật sau khi thành đạo, trước khi thuyết pháp, Ngài nói: “Dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì pháp giới này vẫn thường trú; pháp trụ, pháp vị vẫn như vậy.” Đó là pháp tánh thâm sâu mà trí phàm phu của chúng ta không thể hiểu hết…

Bốn Sự Thật Cao Quý

Đối với mười hai mối dây trói buộc (12 Nhân Duyên) của sự tạo tác tương liên thì nghiệp và sự thèm khát là thể dạng “nguồn gốc” bởi vì chúng mang lại mọi thứ khổ đau luôn đổi mới dưới hình thức kết quả do chúng tạo ra…

Pháp thoại: Người Huynh Trưởng GĐPTVN đối với đại dịch COVID-19

Chúng ta không cần phải tranh nhau mà chích vắc-xin, chúng ta có thể nhường vắc-xin cho người khác. Bởi vì người khác họ không có năm yếu tố, họ không biết năm yếu tố để ứng dụng, đó là Tri thời, Tri xứ, Tri nhân, Tri sự, Tri pháp…

Thờ Phật cúng Phật – Giảng sư Thích Nguyên Hiền

Pháp thoại “Thờ Phật – Cúng Phật” do Giảng Sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng tại chùa Hải Ấn (chùa Hang), thành phố Nha Trang, Việt Nam ngày 4/4/2017 (8.3.ÂL Đinh Dậu)
Thời lượng: 1g49’23”

Pháp thoại trong dịp Tết Trung Thu – TT. Thích Nguyên Hiền

Là một tôn giáo nhập thế – “tuỳ duyên”, “tuỳ quốc độ” – nên những bài thuyết giảng, pháp thoại trong các ngày lễ, tết thuộc nền văn hóa của dân tộc, của trú xứ mà chúng ta đang cộng sinh, đang truyền bá chánh lý Phật-đà thiết tưởng không phải là vô bổ, mà còn ngược lại…

Đừng nói nữa! Làm đi

Thượng Tọa Giáo Thọ Sư THÍCH NGUYÊN HIỀN, Thành viên Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện (Làng Chùa, Đại Ninh, Lâm Đồng, Việt Nam) thuyết giảng trong Tuần Lễ Huân Tu trực tuyến lần thứ II – Mùa Vu Lan PL.2564 (DL.2020) của Gia Đình Phật Tử Việt Nam…

Kinh Kim Cang (trọn bộ) – Edward Conze – Thích Nhuận Châu dịch

Kinh Kim Cang (Vajracchedikā) là một trong khoảng 40 bản kinh đã tạo nên văn hệ Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lòng nhiệt thành xiển dương kinh hệ Bát-nhã vào đầu kỷ nguyên Tây lịch đã có kết quả bằng những tác phẩm có độ dài, khó sử dụng…