Bế mạc Trại đào tạo chuyên năng HLV Phú Lâu Na IV/T.Ư

Ngày 11.02.2012 Ban Quản Trại Phú Lâu Na IV/T.Ư đã tổ chức kỳ trại kết khóa cho các Trại sinh Trại Đào Tạo Chuyên Năng Huấn Luyện Viên PHÚ LÂU NA IV/T.Ư Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội).
Những hình ảnh dưới đây do Văn phòng Ban Quản Trại & Đức Quảng ghi lại…