Tài liệu trại huấn luyện Tuyết Sơn – Ngành Đồng

Danh mục tài liệu huấn luyện Trại Chăn Đàn TUYẾT SƠN – Ngành Đồng GĐPTVN. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…

Trại Tuyết Sơn: Quy y Tam Bảo

I. ĐỊNH NGHĨA : 1.  Quy y nghĩa là : Quy là về, y là nương tựa, Quy y là trở về nương tựa một nơi nào chắc chắn, có thể đùm bọc che chở cho mình được. 2.  Ba ngôi báu là gì : Ba ngôi báu hay Tam bảo là :  Phật, Pháp, Tăng. 3.  Quy y ba ngôi báu là gì : Trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Là ba ngôi báu quý nhất trên đời, có thể che chở đùm bọc, hướng dẫn chúng…

Trại Tuyết Sơn: Niệm Phật

Các em đến với Đoàn việc trước nhất là các em phải thực hành điều luật thứ nhất: EM TƯỞNG NHỚ PHẬT. Do đó, các anh chị trưởng đầu tiên là hướng dẫn các em gần với Đức Phật. Vì đức phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, vì sự tưởng nhớ Ngài nên các em phải làm những gì để tưởng nhớ Phật thì việc đầu tiên là phải biết niệm Phật, trước khi niệm cần phải biết rõ ý nghĩa phương pháp niệm…

Trại Tuyết Sơn: Ăn chay

Đạo Phật là một đạo từ bi, Phật tử phải tôn trọng sự sống của mọi loài, Đức Phật đã dạy cho chứng ta phải ăn chay. Vậy các em cần biết ăn chay là thế nào, có ích lợi gì, ăn chay ra sao ? Có vậy tránh cho các em sự sai lầm lúc ăn chay và kiềm hãm bớt tội lỗi cho các em. I. Ý NGHIÃ ĂN CHAY : Ăn chay là một phương pháp Phật dạy các em làm để…

Trại Tuyết Sơn: Tư cách và nhiệm vụ Đầu/Thứ Đàn

PHẦN I: ĐẦU ĐÀN – THỨ ĐÀN Em là con chim đầu đàn trong một đàn chim đang vỗ cánh bay trên nền trời xanh thẳm, em thử nhận định nhiệm vụ của những con chim đầu đàn ấy. Em thấy rõ, em là con chim dẫn đạo, con chim ấy biết rõ chỗ mình bay đi, chỗ mình sấp đến. Đó là đặc tính thứ nhất. Em Đầu Đàn cũng vậy – phải biết rõ con đường em đi, mục đích em đến. Hay…

Trại Tuyết Sơn: Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh Vũ – Đàn kiểu mẫu

Lưu ý: Phần “Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh Vũ” chưa có tài liệu cập nhật, quý anh chị Huynh Trưởng giảng viên tạm thời soạn thảo để hướng dẫn. Bài dưới đây thuộc đề tài “Đàn & Đàn Kiểu Mẫu” của bộ tài liệu cũ. I.  ĐÀN : Định nghĩa: Đàn là một nhóm Oanh Vũ có từ 4 đến 6 em kể cả 2 em Đầu và Thứ Đàn, chơi thân với nhau, cùng học một trường, cùng một lớp hay là cùng chung…

Trại Tuyết Sơn: Sổ tay Đầu Đàn

 Sổ tay Đầu Đàn ( không phải sổ sinh hoạt ) là một quyển sổ ghi lại tiến trình của Đàn mình. Một quyển sổ nhỏ gọn, luôn luôn được để trong xách tay của Đầu Đàn. Em có thể mua quyển sổ 320 trang, bìa sổ cứng, bọc lại thật đẹp, có thể vẽ con chim Đàn em lên bìa cho đẹp. Em tuần tự chia sổ ra nhiều phần như sau và ghi : –   Tên Đàn. –   Ngày sinh nhật Đàn. –   Châm ngôn…

Trại Tuyết Sơn: Sổ điểm danh

Đàn còn là một đơn vị căn bản của Đoàn, thiếu sự đôn đốc của Đàn trong sự sinh hoạt, thì sự suy yếu của Đàn sẽ đến ngay với Đoàn . Do đó Đầu Thứ Đàn phải luôn luôn biết được sự vắng mặt của Đàn sinh, để tìm cách liên lạc với em đó, hiểu biết tường tận những lý do vắng mặt, báo cho anh chị trưởng biết nếu Đàn trưởng xét không thể giải quyết được. Muốn được như vậy, các…

Trại Tuyết Sơn: Hình thức & hiệu lệnh tập họp

Sự tập họp cần phải nhanh chóng và có hình thức đẹp, người điều khiển phải báo trước cho đoàn sinh biết các hiệu lệnh bằng còi, miệng, tay, chuông, đèn… Muốn cho sự lập họp được nhanh chóng thì các hiệu lệnh phải được trình bày cho đoàn sinh biết trước và phải trình bày cho rõ ràng. HÌNH THỨC TẬP HỌP : Hình thức tập họp gồm: –   Các thế cá nhân. –   Các thế xếp hàng. I. CÁC THẾ CÁNHÂN : 1.  Thế nghiêm…

Trại Tuyết Sơn: Xây tổ Đàn – Dựng lều

A/ XÂY TỔ ĐÀN I. MỞ ĐẦU:   Tổ đàn là nơi ngủ, nghĩ của loài chim ban đêm hoặc những lúc muốn dừng cánh. Các em là Oanh vũ sống từng đàn, mang tên một loài chim, bởi thế các em cũng xây dựng tổ Đàn để chung nhau sinh hoạt với thiên nhiên vào những ngày trại hay du ngoạn tránh nắng che mưa. Tập dựng tổ ấm, tập sống với thiên nhiên để làm em quen với sương nắng, tập tháo vát,…

Trại Tuyết Sơn: Cấp cứu – Sát trùng – Băng bó vết thương – Hộp cứu thương của Đàn

Chú thích: Đề tài theo chương trình mới tu chỉnh là bài “Cầm máu – Sát trùng vết thương” hiện tài liệu của chưa cập nhật, chúng tôi tạm thời đưa vào đây bài “Cấp cứu” của tài liệu cũ. ——-oOo——- Cấp cứu là sự săn sóc cấp thời người bệnh hay bị thương. Công việc cấp cứu tuy chỉ tạm thời và có giới hạn nhưng rất quan trọng vì cấp cứu có thể định đoạt sự sống hay chết, sự bình phục mau lẹ…

Trại Tuyết Sơn: Đầu Đàn với trò chơi

I. MỤC ĐÍCH : Trò chơi là một phương pháp giáo dục linh hoạt và hữu hiệu nhất đối với lứa tuổi Thanh thiếu nhi nhằm mục đích : –   Luyện giác quan. –   Phát triển thân thể. –   Luyện đức tính tốt. –   Biết tâm lý trẻ. –   Vui sống động sau những giờ mệt mỏi. II. CÁC LOẠI TRÒ CHƠI : –   Trò chơi chuyên môn. –   Trò chơi luyện giác quan. –   Trò chơi luyện thâu thể. –   Trò chơi luyện đức…