Ảo thuật – Trò 5: Biến sợi dây ra chiếc khăn tay

…Cuối cùng rút 2 đầu dây thật nhanh và thật kì lạ, 1 chiếc khăn ở đâu bỗng xuất hiện trước mắt mọi người, hơn thế nữa nó còn được buộc nút cẩn thận vào giữa sợi dây, và bây giờ nếu còn khán giả nào không vỗ tay thì bạn có thể mời người đó lên để kiểm tra và thấy rõ chiếc khăn đã được buộc vào nút của sợi dây…