Ám thủ ngữ trên thế giới

Hãy cùng khám phá những cách biểu hiện thái độ và cảm xúc bằng ngón tay, tuy động tác giống nhau mà ý nghĩa khác nhau của một số quốc gia trên thế giới qua 10 ký hiệu thông dụng dưới đây, có lẽ cũng sẽ giúp ích phần nào  cho các bạn tránh nhầm lẫn tai hại khi “ngao du” đó đây trên chặng đường du lịch hay đi công việc…

Lịch sử truyền tin bằng thư tín từ sơ khai đến hiện đại

Truyền thống viết & gởi thư tay có vẻ như đã đi dần vào quên lãng, nhường chỗ cho những hình thức chuyển tải thông tin, gởi gắm tâm tình “thần tốc” hơn trong kỷ nguyên truyền thông công nghệ bùng nổ toàn cầu. Hãy cùng nhìn lại lịch sử chặng đường truyền tin bằng thư tín từ sơ khai đến hiện đại…

Tín hiệu Morse – Điện Báo Viên & tai nạn chìm tàu Titanic

“Thảm họa Titanic” đã được quá nhiều người nói đến, nghiên cứu và phân tích. Bài này đề cập đến một mục đích khác: Tinh thần trách nhiệm; sự lành nghề và các đức tính của một Điện Báo Viên – tức NGƯỜI TRUYỀN TIN – trong mọi trường hợp, bình an cũng như nguy cấp…

Bậc Tung bay: Nhận và tập truyền tin bằng cờ Semaphore

–   Sử dụng các chữ thay dấu tiếng Việt trong tín hiệu Morse. –   Sử dụng cờ Semaphore nhận và tập truyền tin theo tín hiệu Morse (cách đách Semaphore Việt Nam). –   Nhận biết các quy ước truyền tin thông dụng.  1.  Dấu tiếng việt :        =        AA Ô      =        OO Ê        =        EE Ă       =        AW Ơ       =        OW Ư       =        UW Đ       =        DD ƯƠ     =        UOW Dấu sắc ( / )     =        S Dấu huyền ( )     =       …