Lão Sư bị hành hạ

Đại thừa bài xích Tiểu thừa,
Tiểu thừa lại chẳng thích ưa Đại thừa
Kình qua, chống lại dây dưa
Cùng nhau tranh chấp kể như tự mình
Đều là Phật tử thuần thành
Lại đem giáo pháp vô tình hủy tiêu…

Nhân duyên Đức Phật quở trách 2 vị đệ tử thần thông đệ nhất

Đức Phật không khuyến khích các đệ tử tu luyện thần thông; đôi khi, Ngài còn khiển trách những ai tùy tiện sử dụng thần thông khi không cần thiết. Thần thông là kết quả tự nhiên sau một quá trình dụng công tu tập, nhưng thần thông, trừ Lậu Tận Thông, không đưa hành giả đến sự an lạc giải thoát…

Trưởng giả Cấp Cô Độc đuổi Thần nữ ra khỏi nhà mình

Một kẻ làm ác vẫn thấy quả báo tốt lành chừng nào hành động ác của họ chưa chín muồi. Nhưng ngay khi hành động ác chín muồi, họ sẽ chỉ thấy quả báo xấu. Cũng thế, một người lành làm việc xấu dữ mà việc thiện của mình chưa chín muồi, nhưng ngay khi hành động thiện chín muồi, họ chỉ thấy quả báo tốt lành…

Nữ cư sĩ Visakha – vị đại thí chủ của giáo đoàn thời Đức Phật

Do các đóng góp với lòng nhiệt thành, bà Tì Xá Khư được coi là người tín nữ có công đức nhiều nhất trong các Phật sự, và cũng là vị nữ thí chủ lớn nhất của giáo đoàn thời Phật tại thế. Uy tín của bà không kém gì Trưởng giả Cấp Cô Độc…

Nông phu mơ tưởng công chúa

Chàng nông phu tuổi xuân xanh
Một hôm lên chốn kinh thành dạo chơi
Tình cờ trông thấy một người
Đó là công chúa tuyệt vời đẹp xinh
Giai nhân trong chốn triều đình
Khiến chàng từ đó hương tình ngất ngây…

Tưới mía bằng nước mía

Đui mù tu luyện sai đường
Ỷ quyền, ỷ thế giàu sang của mình
Cướp ngang tài sản dân lành
Đem làm phước thiện mong thành công ngay
Quả lành mong sẽ tới tay
Ngờ đâu kết quả đắng cay vô vàn…

Đến thời phải chết

Cậu thiền sinh vội ướm lời:
Mọi người đều phải lìa đời tránh đâu
Xin thầy cho biết tại sao?
Thầy bèn giảng giải: Ai nào thoát ra
Đã sinh trong cõi người ta
Sống lâu rồi chết, đó là tự nhiên…

Hoàng tử và các nữ quỷ

…Chàng hoàng tử chí hào hùng
Giờ lên ngôi báu nơi vùng xa xôi
Trị vì vương quốc tuyệt vời
Rất là đúng phép, mọi người đều vui
Chàng không tham đắm buông xuôi
“Sắc, thanh, hương, vị, xúc” thời chẳng ham…