Phỏng vấn anh Còi

Một đêm khó ngủ, lang thang trên net chợt bắt gặp một bài viết nhẹ nhàng – kiểu mưa nhỏ mà thấm lâu – của tác giả Quảng Uyển nhưng lại chểnh mảng không lưu lại nguồn trang nên giờ không nhớ đã được đăng tải từ trang nào. Bỏ thì uổng. Thôi thì xin tác giả và BBT website đã đăng bài này rộng lòng hoan hỷ cho phép tôi được đăng lại cho anh chị em Lam Viên nghiền ngẫm. Xin đa tạ. ..