Trại Tuyết Sơn: Vẽ huy hiệu hoa sen

Khi muốn vẽ hoa sen, em phải có dụng cụ sau : –   1 thước kẻ. –   1 Compa hai đầu nhọn. –   1 Compa chì. –   Tẩy, giấy cỡ hoa sen em muốn vẽ. Trước hết kẻ một đường thẳng đứng, lấy tâm của hoa sen mà em muốn vẽ. Chia đường kính làm ba phần bằng nhau. Hai phần trên lấy tâm kẻ một vòng tròn vẽ 5 cánh : Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ và Từ bi. Phần còn…