Việt Sử Tiêu Án

Việt Sử Tiêu Án (Từ Hồng Bàng đến nội thuốc nhà Minh)- Soạn giả: Ngọ Phong Ngô Thời Sỹ – Ngô Gia Văn Phái – 1775 (Thế kỷ thứ XVIII). Dịch giả: Hội Việt Nam Liên Lạc Văn Hóa Á Châu (1960) – Nhóm Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc thực hiện ấn bản điện tử năm 2001.