Browsing: vô ưu

PHẬT ĐẢN
0

Thế Tôn đã đi qua bảy bước sen để thành Phật. Chúng ta, những người con Phật hiện đang đi và sẽ đi theo bảy bước chân ấy. Nguyện theo dấu chân xưa, thực hành tự độ và độ tha cho đến ngày công viên quả mãn…

Vườn thơ
0

Khua chuông tỉnh giấc mơ màng
Lời kinh chuyển pháp còn vang vọng hoài
Ba ngàn thế giới hùng oai
Liên hoa đài tạng đâu ngoài cõi tâm
Mỗi hoa mỗi Phật thì thầm
Mỗi tâm mỗi Phật thậm thâm nghĩa huyền…

Trại văn chương
0

Có người vẫn tin rằng hoa vô ưu chỉ là một loài hoa trong tâm tưởng và không có thật. Cũng như sự “vô ưu” (không buồn phiền) tuyệt đối là không thể có. Còn em, em có tin rằng trên thế gian này có một loài hoa tên là “vô ưu” không?..