“Thi vương” Thơ Say viết về Phật Đản – Pháp Nạn

Năm 1976 nhà thơ say Vũ Hoàng chương của chúng ta đã lặng lẽ từ giã thế gian này giữa lúc bộn bề lo toan cơm áo, bỏ lại sau lưng nhiều luyến tiếc, bởi nếu ông còn sống có lẽ hôm nay Kỷ Niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam có sự đóng góp tiếng nói của chính mình vào đại cuộc…