Bậc Cánh Mềm

Theo: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01  Phật Pháp – Kiến thức  Em niệm Phật
02  Phật Pháp – Kiến thức  Ý nghĩa lễ Phật và tụng niệm
03  Phật Pháp – Kiến thức  Em ăn chay
04  Phật Pháp – Kiến thức  Ý nghĩa huy hiệu hoa sen và vẽ huy hiệu
05  Phật Pháp – Kiến thức  Lịch sử Đức Phật Thích Ca (sơ sanh -> xuất gia)
06  Phật Pháp – Kiến thức  Châm ngôn GĐPT
07  Phật Pháp – Kiến thức  Con nai hiền
08  Phật Pháp – Kiến thức  Cử chỉ nhân từ của con chim Oanh Vũ
09  Phật Pháp – Kiến thức  Người lành ít có
10  Phật Pháp – Kiến thức  Nghi thức tụng niệm phổ thông của GĐPT
11  Phật Pháp – Tu dưỡng  Niệm danh hiệu Phật trước khi đi ngũ
12  Phật Pháp – Tu dưỡng  Ăn chay các ngày vía, rằm, mồng một
13  Văn nghệ  Bài hát của Bậc Cánh Mềm
14  Văn nghệ  1 bài hát về ngày Phật Đản: Ngày vía Đản sanh
15  Văn nghệ  1 bài hát về ngày Xuất Gia: Dòng Anoma
16  Văn nghệ  Một bài hát mừng chu niên: Về dự chu niên
17  Văn nghệ  Thêm 5 bài hát ngắn có điệu bộ
18  Văn nghệ  Thủ công, vẽ: Vẽ và trang trí lọ hoa, con vật (trong mẫu chuyện đạo hay tiền thân), vẽ màu vào chữ Hòa, Tin, Vui; Vẽ tranh: Đón mừng Phật Đản, 01 buổi cắm trại của Đoàn

 

@ Tra cứu chương trình tu học Ngành Đồng
@ Tra cứu tài liệu các bậc học