Bậc Tung Bay

Theo: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01  Phật Pháp  Lịch sử đức Phật Thích ca (thành đạo>nhập diệt)
02  Phật Pháp  Ý nghĩa 4 lời nguyện
03  Phật Pháp  Em làm việc thiện
 Tinh thần  Ý nghĩa cờ Phật Giáo
05  Tinh thần  Lễ lên Đoàn
06  Phật Pháp  Sư tử trọng pháp  Chuyện TT
07  Phật Pháp  Đức Phật với La Hầu La  Chuyện đạo
08  Tinh thần  Huynh Trưởng Thánh Tử Đạo: Đào Thị Yến Phi
09  Phật Pháp  Niệm Phật trước khi đi ngũ và sau khi thức dậy
10  Phật Pháp  Tụng kinh ngày rằm, mùng 1 và các ngày lễ vía
11  Phật Pháp  Nguyện ăn chay ít nhất 2 ngày trong tháng và các ngày vía
 Văn nghệ  Bài hát Bậc Tung Bay
 Văn nghệ  Thêm 5 bài hát mới (gợi ý)
 Văn nghệ  Tập hát cho Đàn
 Văn nghệ  Em đóng kịch (Múa, kịch: Tùy nghi)
 Văn nghệ  Tập kể chuyện có điệu bộ
 Văn nghệ  Viết tường thuật
 Văn nghệ  Em làm quen với nhịp, phách
 Kẻ chữ nét đều, thanh, đậm; vẽ trang trí đối xứng qua trục; vẽ hay xé dán con vật quen thuộc; vẽ tranh: Em làm việc thiện.
 Hoạt động thanh niên  Gút cẳng ngỗng, ghế anh, ngạnh trê
 Hoạt động thanh niên  Nhận và tập truyền tin bằng cờ Semaphore
 Hoạt động thanh niên  Làm quen với máy tính
 Hoạt động thanh niên  Ôn tất cả các dấu đi đường; thực hành đánh dấu
 Hoạt động thanh niên  Đọc 2 kiểu mật thư
 Hoạt động thanh niên  Băng đầu gối.
 Hoạt động thanh niên  Tập thể dục; ném banh; nhảy dây
 Hoạt động thanh niên  Điều khiển trò chơi nhỏ cả Đàn
 Hoạt động thanh niên  Sổ tay trò chơi
 Hoạt động thanh niên  Lều 2 mái – Xây tổ Đàn
 Hoạt động xã hội  Bổn phận đối với mọi người
 Hoạt động xã hội  Tiếp khách
 Hoạt động xã hội  Hộp phước sương
 Hoạt động xã hội  Giặt ủi quần áo – Đánh giày
 Hoạt động xã hội  Nấu cơm

@ Tra cứu chương trình tu học Ngành Đồng

@ Tra cứu tài liệu các bậc học