♫ Thành đạo (N&L: Lê Mộng Nguyên)

Nhạc phẩm Thành Đạo – Nhạc và lời: Lê Mộng Nguyên ; Thể loại: Nhạc trình diễn.

ThanhDao.jpg
Nhạc phẩm Thành Đạo - Nhạc và lời: Lê Mộng Nguyên