Truyện Phật Giáo
0

Đạo vàng thức tỉnh tâm hồn
Dân theo Phật Pháp về nguồn an vui
Ấm êm đời sống khắp nơi
Non sông phô sắc, lòng người nở hoa
Quốc vương nhân ái chan hòa
Là tiền thân Phật Thích Ca một thời…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Một báo cáo rằng các vụ bắt giữ vẫn tiếp tục vào ngày 11 tháng 6 tại Đà Nẵng và Huế. Tôi nghĩ sẽ là điều đáng tiếc nhất nếu chính quyền trả thù những người tham gia vào các cuộc biểu tình gần đây…

1 2 3 4 302