Bậc Tung bay: Nhận và tập truyền tin bằng cờ Semaphore

0

–   Sử dụng các chữ thay dấu tiếng Việt trong tín hiệu Morse.

–   Sử dụng cờ Semaphore nhận và tập truyền tin theo tín hiệu Morse (cách đách Semaphore Việt Nam).

–   Nhận biết các quy ước truyền tin thông dụng.

 1.  Dấu tiếng việt :

       =        AA

Ô      =        OO

Ê        =        EE

Ă       =        AW

Ơ       =        OW

Ư       =        UW

Đ       =        DD

ƯƠ     =        UOW

Dấu sắc ( / )     =        S

Dấu huyền ( )     =        F (hoặc Q)

Dấu hỏi ( ? )     =        R

Dấu ngã ( ~ )     =        X

Dấu nặng ( . )     =        J ( hoặc V)

2.  Những dấu hiệu khi truyền tin bằng còi :

–   Chú ý : T (te dài)

–   Gọi :  VVV( 3 chữ V)  hoặc AAA

–   Hỏi lại :  IMI

–   Chuyển nhầm:  HH

–   Đợi 5 phút :   AS 5

–   Sẵn sàng chưa:  INT-K

–   Sẵn sàng :  K

–   Hãy cứu chúng tôi :  SOS

–   Hết bản tin :  AR

3.  Cờ Semaphore :

Quy cách, kích thước cờ và cán cờ

–   Kích thước : 0,4 m x 0,4 m.

–   Có hai màu : nửa trắng, nửa đỏ ( hình tam giác ) hoặc trắng và hai ô đỏ đôi xứng hình chéo (sự đối xứng là bắt buộc – xem hình vẽ dưới).

–   Cán cờ : dài 60 cm (kể cả cờ), nhỏ bằng ngón tay.

 

4.  Cách phát tin bằng cờ :

–   Tín hiệu tích : đưa một cánh tay phải cầm cờ ra ngang vai, sau đó hạ xuống để chéo trước bụng.

–   Tín hiệu tè : đưa hai cánh tay cầm cờ ra ngang vai, sau đó hạ xuống để chéo trước bụng.

–   Khi phát tin xong 1 từ ( tiếng ) đưa hai tay cầm cờ ngang trên đầu để báo hiệu.

–   Chú ý : khi phát tin, tay cầm cờ phải đưa theo hình số 8 để lá cờ không bị cuốn lại, gây khó khăn quan sát cho người nhận tin.

–   Người phát tin luôn luôn chọn vị trí cao để đứng và ở tư thế nghiêm.

5.  Các dấu hiệu truvển tin bằng cờ :

–   Kêu gọi để truyền tin : đưa hai tay cầm cờ ngang vai rồi hạ xuống thấp sát thân người ( giống tư thế đứng nghiêm ). Làm động tác này nhiều lần đến khi nào nhận được tín hiệu trả lời : sẵn sàng nhận tin.

–   Sẵn sàng nhận tin : đưa hai tay cầm cờ chéo trên đầu, phất chéo qua chéo lại theo hình số 8 nhiều lần.

–   Hiểu rồi, đồng ý : đưa tay phải cầm cờ ngang vai, tay trái cầm cờ để chéo trước bụng.

–   Xin lặp lại : đưa hai tay cầm cờ ngang vai đến khi nhận được tín hiệu trả lời.

–   Hết bản tin : đưa hai tay cầm cờ để chéo trên đầu.

Những quy tắc khác giống truyền tin bằng còi.

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

Share.

Comments are closed.