Browsing: đại hội huynh trưởng NK 2012-2016

Đại Hội GĐPT
2

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 19/2/2012, GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn tỉnh nhiệm kỳ 2012-2016 dưới sự chứng minh của chư tôn đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Tỉnh và chủ tọa của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) cùng với sự tham dự của 200 Huynh Trưởng Đại Biểu chính thức và…

Đại Hội GĐPT
0

Ngày 19/02/2012, tại chùa Phước Thạnh tỉnh Ninh Thuận, với 100 đại biểu chính thức và 24 đại biểu dự thính cùng các thành viên đại biểu Đoàn Cựu Huynh Trưởng tỉnh, GĐPT tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội Huynh Trưởng GĐPT toàn tỉnh NK 2012-2016 dưới dự chứng minh của chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT tỉnh và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) chủ tọa Đại Hội…