Nhạc Kinh Pháp Hoa (Chúc Linh)

Thư Viện GĐPT xin giới thiệu cùng bạn đọc: Album Kinh Nhạc Diệu Pháp Liên Hoa (mới – 2019) Thực hiện: Nhạc sỹ Chúc Linh Lời – Ý: Tuyên Nguyên 1. Nhạc thiền Kinh Pháp Hoa hòa tấu sáo trúc 2. Kinh nhạc Diệu Pháp Hoa Liên Hoa ♫ (2019) Phẩm Tựa – có chữ để hát theo Trình bày: Triệu Lộc 3. Kinh nhạc Diệu Pháp Hoa Liên Hoa ♫ (2019) Phẩm Phương Tiện – có chữ để hát theo Trình bày: Nam Khánh…