Chùa Trăm Gian cổ kính bị "bức tử"

Chùa Trăm Gian tức chùa Quảng Nghiêm (廣嚴寺 – Quảng Nghiêm Tự) còn gọi là chùa Tiên Lữ , là một ngôi chùa nằm trên một quả đồi cao khoảng 50 m, ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chùa được khai sơn từ đời Lý Cao Tông, niên hiệu Trinh Phù thứ 10 (D.L 1185)…