Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) được gọi không chính xác. Bạn cần truyền array của các types. Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.6.1.) in /home/thuvieng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5833
Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

Cảm niệm Pháp Hội Thù Ân

0

 

Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời từ chiếc nôi uyên nguyên nhiệm mầu của đạo Phật, của nền văn hóa đạo lý dân tộc. Được thừa hưởng – kế thừa gia tài chân truyền của chư Phật, của Thầy Tổ chân sư, của các bậc tiền nhân sáng lập – truyền trao. Gần một thế kỷ tồn tại và vững vàng, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam hứng chịu biết bao cơn sóng dữ do các thế lực chính trị bạo hành. Trãi qua biết bao thịnh suy, từng giai kỳ thể chế lịch sử, GĐPTVN vẫn luôn luôn trung trinh bất biến, nêu cao ngọn cờ hòa bình nền xanh hoa sen trắng tung lượn trên nền trời Đại Việt và lan tỏa khắp năm châu bốn biển; là cánh tay hậu duệ đắc lực, bảo vệ – gìn giữ – xiển dương vẹn toàn chánh pháp, làm nên công cuộc chấn hưng bảo tồn Phật Giáo Việt Nam, giữ gìn nền nếp gia phong – văn hóa – đạo lý dân tộc.

Trước nỗi bất an thương đau của toàn nhân loại đang chìm ngập trong ngôi nhà lửa hừng hực, ngập ngụa trong những tham vọng vô minh, xô đẩy nhau vào hầm lửa tự hủy diệt, toàn thể Lam Viên từ quốc nội đến hải ngoại tâm thành, nô nức hướng về Pháp Hội Thù Ân như hướng về Thánh địa thiêng liêng, nơi diễn ra một sự kiện trọng đại chưa từng có trong lịch sử áo lam. Toàn thể anh chị em Áo Lam kỳ vọng từ đây một kỳ tích lịch sử được sang trang, ánh sáng thanh bình rợp mát năm châu, toàn cầu được sạch trong an lạc. Đạo Phật là Đạo Hiếu, với tinh thần “Thượng báo tứ trọng ân – Hạ tế tam đồ khổ”, toàn thể Lam Viên GĐPTVN trên thì chu toàn hiếu đạo đền đáp tứ trọng ân, dưới thì nổ lực tấn tu trau dồi phẩm hạnh, thành toàn đạo nghiệp giáo dục thế hệ mai sau.

Đạo lý dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã tiếp thu tinh hoa Phật Giáo để xây dựng nền luân lý truyền thống dân tộc, được nuôi dưỡng thấm đẫm bằng chất liệu ngọt ngào, ắp đầy ca dao, tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”… Biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng tiếp nối truyền thống cha ông, bảo vệ đạo đức tri ân và báo ân cao quý.

Kỷ niệm 50 năm áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam thống nhất trên toàn quốc (1964-2014); kỷ niệm 10 năm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tựu thành (2004-2014) Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới phát tâm lập nguyện kết nối áo lam trên toàn thế giới cùng thiện hữu tri thức gần xa kiến lập PHÁP HỘI THÙ ÂN, truy tiến báo ân, kỳ cầu siêu độ, hồi hướng công đức lành nguyện cầu pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc. Pháp Hội công khai diễn ra tại chùa Pháp Vân, số 16, đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ, quận Tân Phú, Sài Gòn. Thời gian: 20-21-22-23-24-25/08/2014.

Pháp Hội được kiến lập gồm các nội dung:

– Đại Trai Đàn Chẩn Tế – Giải Oan Bạt Độ nguyện cầu âm siêu dương thái.

– Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ chư vị Ân Sư, Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Việt Nam trên thế giới.

– Hoa đăng cúng dường, phóng sanh đăng nguyện cầu đạo pháp trường tồn, dân tộc và thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

– Kiến lập Giới Đàn Thiện Hoa, truyền thọ Tại Gia Bồ Tát giới và Thập Thiện giới.

– Trai Tăng cúng dường.

– Dâng lễ tiến cúng Chư Tôn Linh Thánh Tử Đạo tại các địa phương.

– Phát quà chia sẻ cho Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT và đồng bào khó khăn, bệnh tật…

Về dự chứng minh Pháp Hội gồm có:

– Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức Ban Thường Trực – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni xuất thân từ GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức là môn đồ pháp quyến của Chư Tôn Sáng Lập Viên và Ân Sư – Cố Vấn của GĐPTVN.

– Chư Tôn Đức Hội Đồng Kinh Sư cử hành pháp sự khoa nghi…

Tham dự Pháp Hội gồm có các thành phần:

– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.

– Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam (Quốc Nội).

– Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

– Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại các Châu Lục, Quốc Gia.

– Phái đoàn Ban Hướng Dẫn GĐPT các Tỉnh/Thị/Thành trên toàn quốc (Việt Nam).

– Quý gia đình thân quyến của chư Thánh Tử Đạo, chư Chân Linh, chư Hương Linh Sáng Lập Viên, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT quá cố.

– Quý Ban Bảo Trợ, Thiện Hữu Tri Thức, quý Ân Nhân Mạnh Thường Quân, quý Cựu Huynh Trưởng, Cựu Đoàn Sinh trong và ngoài nước.

– Quý Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Việt Nam trên toàn thế giới.

Chư Tôn Thiền Đức là những bậc chân sư thạc đức phạm hạnh, dù tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan, nhận lời bái thỉnh của chúng con, quý ngài đã huệ cố di giá, chấn tích đăng lâm chứng minh Pháp Hội, toàn thể Lam Viên chúng con cảm kích vô cùng. Sự hiện diện quý báu của quý ngài làm cho tâm bồ đề chúng con thập phần kiên cố, tin tưởng mãnh liệt vào chánh pháp Như Lai. Chúng con là những đóa hoa lan bé nhỏ, nhờ thấm đẫm những giọt sương mai mà tươi thắm cuộc đời. Chư Tôn Thiền Đức mở lòng vị tha, thả xuống dòng đời chiếc thuyền tế độ, nếu không nương nhờ vào pháp lạc từ bi tưới tẩm, thì những đóa hoa Ưu Đàm khó một lần xuất hiện. Chúng con thành kính gieo năm vóc, thành tâm đảnh lễ bái tạ thâm ân.

Toàn thể Lam Viên trên toàn thế giới vô cùng biết ơn sự quang tâm huệ cố tận tình của Hòa Thượng Phước Trí, Chư Tăng và Đạo Hữu Phật Tử chùa Pháp Vân. Hòa Thượng đã vì đàn con thân yêu, mà không nề hà tuổi cao sức yếu, hứng chịu gian khó, tận tình chiếu cố lo toan, giúp cho Pháp Hội được thành công viên mãn. Chư Tăng và Phật Tử bổn tự, các ngài đã dốc lòng chiếu cố, bận bịu lo toan trong ngoài, để cho chúng con đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, nơi ăn chốn ngủ no đủ, mát mẽ, ấm êm. Trong suốt thời gian diễn ra Pháp Hội, với số lượng rất lớn Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPT quy tụ, đã làm xao động, ảnh hưởng rất nhiều đến nề nếp thanh tu, chúng con thành kính đảnh lễ sám hối trên Chư Tôn Đức từ bi hỷ xả.

Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, mà cụ thể rõ nét nhất là đơn vị GĐPT Đức Tuệ và các đơn vị GĐPT trực thuộc, đã sát cánh cùng Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân lo toan Phật sự. Ban Tổ Chức đã thấy được sự hy sinh, nhiệt tình rất lớn; các anh chị em nhọc nhằn lao khó rất nhiều, tích cực góp phần đắc lực cho sự thành công Pháp Hội. Ban Tổ Chức và toàn thể Lam Viên tham dự Pháp Hội vô cùng thán phục sự lãnh đạo, điều hành tài ba của Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định và sự hy sinh to lớn của anh chị em GĐPT Gia Định.

Vận hội khai mở, linh khí hồn thiêng sông núi hội tụ, trăm hoa đua nở, hương Chiên Đàn thơm ngát lan xa, đêm hoa đăng rực rỡ đèn hoa, lung linh ánh trí tuệ rạng ngời, đồng cảm với vạn lòng thiên cổ. Dị khẩu đồng âm nhất tâm như một, hồng danh Quán Thế Âm bi hùng vang lên bất tận, từng giọt nước nhành dương tưới mát nhân gian làm cho những tâm niệm sân si được lắng xuống, biết hồi đầu hướng thiện, trãi lòng thương yêu cho nếp sống thanh bình được lan tỏa khắp nơi nơi, cho hoa cỏ tốt tươi, hương vị ngọt ngào, tình yêu đậm đà quê hương dân tộc. Lễ hội hoa đăng nhân văn được tôn vinh, ánh nến lung linh trên từng bước đăng trình thảnh thơi, gác bỏ sau lưng cơn gió chướng; đón nhận làn gió thanh lành từ phía trước, đồng tâm hiệp ý truyền trao cho nhau niềm tin chân lý, đồng hành vượt qua gian khó, chúc phước thiêng liêng đến với bạn bè năm châu trọn đầy an lạc.

Giới luật của Phật Giáo là những chế định nguyên tắc sống, là hệ thống phát triển đạo đức xã hội, đảm trách điều chỉnh những hành vi phóng dật, làm hài hòa cân đối mối quan hệ, sinh hoạt, tập quán xã hội. Tu học, thực tập là nếp sống thực nghiệm siêu việt của người Huynh Trưởng GĐPTVN. Nửa khuya, tại Pháp Hội Thù Ân, Giới Đàn Thiện Hoa được kiến lập, trên 600 Huynh Trưởng Giới Tử phát nguyện thọ Thập Thiện và Bồ Tát giới, đã khẳng định được sự tu học – thực tập giới luật gắn liền với đời sống thường nhật của người Huynh Trưởng. Từ tục đế vươn lên, người Huynh Trưởng như một Thiền Sinh đang đối mặt giữa hai bờ sinh diệt, “ưng tác như thị quán”, lập nguyện lội ngược dòng đời để hoàn thiện nhân cách, thành toàn đạo nghiệp. Đạo hạnh được vững vàng thì tâm đại bi được trãi rộng, uy lực độ sinh thập phần kiên cố.

Tại Pháp Hội, chúng tôi nhìn thấy nhiều anh chị em rưng rưng nước mắt khi cầm trên tay món quà ân tình từ quỹ Tình Lam, từ quỹ Thiện Nguyện Hướng Về Quê Hương, quỹ trợ cấp khó khăn. Những món quà tuy không lớn nhưng đong đầy tình nghĩa, đọng lại nơi đây biết bao tình cảm to lớn mà các nhà Mạnh Thường Quân, các anh chị em áo lam bốn phương thân thương dành tặng những Huynh Trưởng thiếu diễm phúc, có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Chúng tôi đã biết, đời Huynh Trưởng thì rất nghèo, có lẽ cái nghèo được gắn liền chung với số phận toàn dân tộc. Nhưng không phải vì cái nghèo khó đó mà các anh chị rời bỏ sinh hoạt, bởi vì tất cả chúng ta, ai nấy đều biết, tổ chức đang gặp rất nhiều gian nan, từng mỗi đơn vị GĐPT địa phương đều vương mang khốn khó, nếu tự mình bỏ cuộc, thì ai sẽ là người đứng mũi chịu sào lèo lái con thuyền GĐPT địa phương; ai sẽ là người dìu dắt đàn em thân yêu giữa đêm đen mù tịt; ai là người sẽ thắp lên trong các em ngọn đèn tuệ giác, giúp các em vững vàng trong cuộc sống dẫy đầy cạm bẩy nhiễu nhương này.

Dưới sự điều hành nhạy bén của các anh Trưởng/Phó Ban, Tiểu Ban Trật Tự đã thành toàn trách nhiệm một cách xuất sắc. Ban Tổ Chức đã thấy được nhiệt tâm lo toan từ mỗi thành viên. Các anh đã thức khuya dậy sớm chu toàn nhiệm vụ, giữ vững từng khu vực phân công, bảo vệ an toàn Pháp Hội, góp phần mình cho Pháp Hội Thù Ân được viên thành.

Khối Truyền Thông là bộ mặt sinh động, là tiếng nói chính thức của Pháp Hội Thù Ân. Lần này, đội ngũ phóng viên được tăng cường, có năng lực. Được tổ chức, phân công, điều hành một cách chặt chẽ, làm việc cật lực, bộ máy chạy đều, mỗi người mỗi việc không dẫm chân nhau. Tuy còn thiếu nhiều hơn những cây viết chủ lực tại chỗ và do nhu cầu thông tin cấp bách, kịp thời, nhưng anh chị em trong Tiểu Ban Truyền Thông của Ban Tổ Chức Pháp Hội cùng các anh, chị Huynh Trưởng thành viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tại quốc nội và hải ngoại có mặt tại Pháp Hội được Ban Điều Hành điều động, trưng dụng đột xuất, nhưng họ đã tự nguyện phối hợp làm phận sự; đã nổ lực hết mình, thực hiện có hiệu quả nhiều bản tin, phóng sự nhanh; hình ảnh được cập nhật kịp thời; nhiều cuộc phỏng vấn trực tiếp được thực hiện súc tích. Tuy liên tục bị “phá sóng”, nhưng các Huynh Trưởng kỹ thuật viên, chuyên viên IT, nhiếp ảnh viên, chuyên viên cầm máy thu hình – truyền hình trực tiếp vẫn cố gắng truyền tải đầy đủ các sinh hoạt, các khóa lễ đều đặn lên mạng lưới internet toàn cầu. Bộ phận phát hành hình lưu niệm đáp ứng thỏa đáng kịp thời các yêu cầu của Lam Viên bốn phương về dự Pháp Hội. Những kết quả hôm nay, không phải dễ dàng mà có được. Ban Tổ Chức đã thấy được có anh đã quên cả buổi ăn trưa, bỏ đi cả giấc ngủ đêm để trần mình vật lộn với từng thước phim, chỉnh sửa từng bức ảnh, vội vã viết từng bản tin hoàn chỉnh… lao nhọc đến vô cùng.

Sư hiện diện đông đảo của các anh chị Huynh Trưởng cao niên từ cấp cao cho đến các em Đoàn Sinh nhỏ tuổi, các anh chị em từ các châu lục, quốc gia ở tận bên kia nửa quả địa cầu; các anh chị em từ miền Trung diệu vợi cho đến mũi Cà Mau xa tít; các anh chị em từ cao nguyên rừng núi bạt ngàn đến duyên hải trùng dương bát ngát. Pháp Hội Thù Ân là một uy lực lớn, một sức hút lớn, làm cho ai nấy – nếu là Đoàn Viên GĐPTVN, đều chung chí hướng, một lòng; không vì cách trở địa lý, không vì gian khó đời thường mà mỏi gối chùn chân. Những dị biệt về hoàn cảnh, tâm lý; những khác nhau về tuổi tác, lợi quyền đều bỏ mặc sau lưng, tất cả đều tay bắt mừng, nhìn nhau chan hòa, anh em một nhà thân ái.

Trước mặt chúng em là các anh các chị trưởng bối cao niên đức cao vọng trọng, có anh có chị đã bước vào tuổi “cổ lai hy”, thế mà các anh, các chị không nề hà tuổi cao sức yếu cần an hưởng tuổi già, sẵn sàng tinh tấn, lập đại nguyện rộng lớn, vì sự nghiệp truyền đăng, luôn sát cánh cùng chúng em, vững chãi lèo lái con thuyền Lam cởi lên trên đầu sóng ngọn gió, hứa hẹn mai này cặp bến bình yên. Nhờ những người thợ chăm vườn tài hoa yêu nghề chăm bón, tỉa gọt, uốn nắn từng thân cành, thổi lồng sức sống, truyền tải mạch lam, trao lại cho đời những đóa hoa trác tuyệt. Các anh, các chị là những tấm gương ngời sáng soi rọi cho chúng em noi dấu bước theo. Nhờ có các anh, các chị niên trưởng kính yêu mà chúng em được trưởng thành theo năm tháng, dòng máu lam luôn luôn rực chảy, tâm huyết tràn trề. Thế hệ chúng em hôm nay lập nguyện nối tiếp, kế thừa chí nguyện các anh các chị: “Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”, dù sóng có cuồng, bão có dữ, chúng em tâm nguyện Bồ Đề bất thối, đem những tinh hoa đã thực tập, tu học được từ các anh các chị mẫn ái, tâm ấn truyền trao; vô úy giữ vững ngọn cờ hòa bình nền xanh hoa sen trắng, mạnh dạn dấn thân vào đời chuyển hóa tha nhân, xây đời hộ đạo, góp phần thiết thực làm cho cả hành tinh này hóa hiện sắc lam hiền hòa tịnh độ nhân gian

GĐPTVN luôn gặp phải vô vàn chướng duyên, dẫy đầy gian nan thử thách ý chí, không phải chỉ mới có hôm nay, mà trước năm 1975 vẫn vậy. Có lẽ cái xấu, cái ác luôn luôn tồn tại trong mỗi lòng vô minh, khó đồng hành với lẽ thiện, điều lành chân chánh, cho nên xã hội này cứ mãi não loạn nhiễu nhương triền miên; cho nên cõi nhân gian này khó được thanh bình thịnh trị. Tệ nạn dẫy đầy, phạm pháp tràn lan, nhà tù chật ních. Thay vì tập trung khuyến khích phát triển những trung tâm văn hóa giáo dục đạo đức; ý thức đạo lý nhân quả, cách sống lục hòa yêu thương, ngược lại mù mờ mở rộng, xây dựng tốn kém những các nhà tù vô ích khắp nơi. Người dân hiền lành chất phác khó có được yên ổn, tự do, hạnh phúc.

Pháp Hội diễn ra không được binh yên như sáo ngữ tự do tôn giáo, mà được rất nhiều quan tâm, chiếu cố đặc biệt từ phía các nhà chức việc. Nhiều cuộc đối thoại gay gắt; sự sách nhiễu, quấy rối không ít. Nếu không nương nhờ hồng ân Tam Bảo, nhờ uy đức của Chư Tôn Thiền Đức Tăng-già hai Hội Đồng tối cao, nhờ vào uy lực từ bi của Hòa Thượng viện chủ, nhờ vào sự toàn tâm toàn ý, công đức đóng góp tịnh tài, tịnh vật tích cực mà thầm lặng của các nhà Mạnh Thường Quân đề danh và vô danh, của toàn thể Lam Viên từ quốc nội đến hải ngoại, từ các anh chị Huynh Trưởng cao cấp cho đến các anh chị Huynh Trưởng tập sự, từ các anh chị Đoàn Sinh ngành Thanh cho đến các em Đoàn Sinh ngành Đồng… tất cả đều chung sức, chung lòng tạo nhiều thuận duyên ắt khó đưa Pháp Hội đến thành công. Nguồn kinh phí hiện có được Tiểu Ban Hành Chánh – Tài Chánh thu, chi có chứng từ rành mạch, công khai rõ ràng. Toàn thể Lam Viên tin tưởng mãnh liệt vào sự điều hành nhạy bén, tùy thuận và sáng suốt của Ban Tổ Chức. Nhờ sự tĩnh tại nhưng quyết tâm, vững vàng của Ban Tổ Chức đã đưa Pháp Hội đến thành công viên mãn. Sức mạnh thành công quan trọng của Pháp Hội Thù Ân đã mặc nhiên khẳng định tính pháp nhân bất biến của GĐPT chính thống tại Việt Nam và trên thế giới là một thực thể truyền thống thực tại của Phật Giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Trãi qua nhiều triều đại biến dịch theo định luật vô thường như thật, Gia Đình Phật Tử Việt Nam không xu phụ thế quyền, nô dịch, làm biến thái bản thể như nhất vốn có. Sự có mặt của một số cán bộ nhà chức trách địa phương đại diện cho nhà nước Việt Nam tại buổi lễ khai mạc Pháp Hội Thù Ân – được Hòa Thượng viện chủ chùa Pháp Vân tế nhị lịch sự mời dự – tại chương trình khai mạc Pháp Hội, tuy không có lời mời đại diện nhà chức trách địa phương phát biểu, vẫn đã thể hiện tấm lòng thân thiện hiếu khách như vốn có của dân tộc Việt Nam. Sự có mặt của các vị chức việc này không làm ngạc nhiên đối với cử tọa tham dự Pháp Hội; sự phân biệt nếu có, chỉ rơi rớt ở một vài cá nhân nào đó, lợi dung sự bất như ý của Ban Tổ Chức để thỏa mãn tâm lượng hẹp hòi, ý thức kém cỏi, có ý đồ đáng chê trách. Thể hiện tính tự tại không phân biệt, vô ngã tướng của GĐPTVN, Xướng Ngôn Viên điều hành Pháp Hội lịch sự giới thiệu các chức danh địa phương. Sự bước đến của thế quyền, có lẽ là muốn cải thiện cách nhìn lệch lạc sai lầm từ lâu nay đối với GĐPTVN chính thống. Còn có một vài cá nhân, chưa thấy được hết sự kham nhẫn của GĐPTVN trong giai đoạn khắc nghiệt, chỉ nhìn vào di căn của một vài cá nhân thiếu tu, vội vàng đánh giá, hời hợt vô tâm đem cái tôi vị kỷ đạo đoạn đáng thương thao túng, nỡ tâm bôi đen sự trân quý của cả đại thể, đánh mất bản hoài to lớn của một Huynh Trưởng GĐPTVN “ngũ trược ác thế thệ tiên nhập”, thà hy sinh thân mạng đem lại sự tồn vinh GĐPTVN. Tổ chức thì đang lâm nguy, các thế lực vô minh thọc tay thao túng, thịt da đang bị chia chẽ đau nhức đến vô cùng. Toàn thể Huynh Trưởng tri thức tâm huyết, có lương tri, dốc lòng từng giờ, từng phút đau đáu lo toan giải trừ pháp nạn. Bản thân cá nhân thì chẳng có ý nghĩa gì cả, ở đây chỉ là một khối tanh hôi vô thường, đem cái nhơ bẩn đạo đoạn này mà làm việc Phật thì chỉ là thế tục hóa. Là một thất phu trước thời cuộc, nhất tâm đem cái tâm có tu, có học vững chãi, thiết tha, toàn tâm toàn ý góp phần sức sống nhỏ bé của mình tạo nên sức sống to lớn vững vàng GĐPTVN.

Sự trở về của Hòa Thượng Tuệ Sỹ như một vầng thái dương rực rỡ, làm cho bầu trời Việt Nam vốn dĩ như đêm đen bổng chốc trở mình thức giấc, sáng chói huy hoàng. Mỗi bước tĩnh tại của Thầy đi qua, làm cho từng ly khối không gian hưởng nhờ pháp lạc. Hòa Thượng Tuệ Sỹ là thạch trụ kiên cố, là niềm tự hào của Phật Giáo Việt Nam. Sự bình dị tĩnh tại tràn đầy hoan hỷ của ôn Tuệ Sỹ như truyền sức sống mãnh liệt cho thế hệ trẻ hôm nay. Sự vững vàng như sơn của Ôn, là điểm tựa vững chãi của toàn thể Phật Giáo Đồ cả nước. Toàn thể Tăng – Ni, Phật Tử trong nước và hải ngoại đang toàn tâm toàn ý ngưỡng vọng hướng về Hòa Thượng với cả tấm lòng thiết tha chờ đợi một ánh sáng nhiệm mầu cho Tổ Quốc và Phật Giáo Việt Nam.

Trong ánh mắt bao dung chan hòa từ bi, từng bước đi an lạc thảnh thơi của quý Hòa Thượng Đức Chơn, Hòa Thượng Thái Hòa và Chư Tôn Thiền Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh nhiệt tâm bảo vệ sự sinh hoạt vững vàng tổ chức GĐPTVN đã thắp lên từ mỗi trái tim Lam niềm tin Bồ Đề Tâm kiên cố. Kể từ hôm nay, trước đây, và mãi mãi sau này, GĐPTVN đã có điểm tựa vững chãi đễ mạnh dạn phát huy nội lực, góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ quốc, tăng huy Phật Giáo Việt Nam.

“Chim có tổ – người có tông”, “Uống nước nhớ nguồn”. Hôm nay chúng ta thành tâm cảm niệm công đức tiền nhân, người đã truyền trao cho chúng ta ánh sáng chân lý pháp bảo nhiệm mầu; người đã nuôi dưỡng cho chúng ta nên thân huệ mạng; người đã hy sinh nằm xuống cho nền văn hóa dân tộc luôn luôn rạng ngời sông núi; người đã một nắng hai sương thân cò lặn lội sớm hôm cho chúng ta nên vóc nên hình. Phàm làm người, ai nấy đều phải có NHÂN có NGHĨA; có đời sống thương yêu, hiền hòa, đức độ; biết kính trên nhường dưới; biết công ơn dẫn lối đưa đường; biết tri ân kiến lập định hướng. Nếu không được vậy thì chỉ là con người bỏ đi, hư danh giả tạo, đâu xứng đáng là con Hồng – cháu Lạc, là Phật Tử thuần thành tín tâm bất thối. Tổ chức được trường tồn, là ở đó có những Huynh Trưởng GĐPT biết gác mình qua một bên, hy sinh không nề hà mệt mỏi, tận tụy sớm hôm thành toàn sứ mệnh truyền đăng tục diệm, lăn chuyển bánh xe pháp, góp phần xây dựng hoàn chỉnh nền giáo dục khoa học: Khai phóng, xả kỷ vị tha, vì tha nhân mà phụng sự, trao lại cho đạo pháp biết bao danh tăng thạc đức mô phạm, trao lại cho đời biết bao hiền tài ích quốc an dân./.

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.