Giải đề thi 001F/MM: Mở Mắt

G I Ả I Đ Ề THI VƯỢT BẬC MỞ MẮT – BỘ ĐỀ SỐ 001F/MM     A/ TRẮC NGHIỆM: 1 a 2    d 3 a   4 d 5 c   B. CÂU HỎI: Vào Đoàn có lợi ích: Được các anh chị trưởng dạy dổ trở thành người Phật Tử chân chánh, người con hiếu thảo, đứa em ngoan, có bạn tốt, đồng thời trở nên lanh lẹ hơn, can đảm hơn. GĐPT dùng lối chào khi mặc đồng phục là…

Bộ đề thi 001F/MM: Bậc Mở Mắt

Đề số: 001F/MM   ĐỀ THI VƯỢT BẬC ĐOÀN SINH BẬC MỞ MẮT   PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Cảnh chùa có gì đặc biệt? Ai là người sống ở chùa thường xuyên? a. Có cảnh trí trang nghiêm,thanh tịnh. Chùa là nơi chư Tăng, chư Ni sống và tu học. b. Có cảnh trí lộng lẩy. Chùa là nơi để quần chúng Phật Tử đến tu niệm Phật. c. Có cảnh trí ồn ào. Chùa là nơi để Ban Hộ Tự hội họp. d. Cả…