Đại Hội Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN – Kỳ II – NK 2012-2016

0
Kể từ Đại Hội HT/GĐPTVN LẦN THỨ 8 NĂM 1973, thống nhất các tổ chức Nội Ngoại Hộ Thiện Tri Thức GĐPTVN thành một khối thống nhất hổ trợ nhau thành toàn mục đích tổ chức GĐPTVN mà cụ thể là Đoàn CỰU HUYNH TRƯỞNG và BAN BẢO TRỢ. Cả hai đều có Nội Lệ sinh hoạt riêng, nhưng không được hành hoạt sai với tinh thần NỘI QUY GĐPT và QUY CHẾ HT/GĐPTVN.

Ban Chấp Hành Trung Ương ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN nhiệm kỳ 2009-2012 được chính thức công nhận hành hoạt sau khi BHD/TƯ ban hành quyết định 09034/HDTƯ/QD/TB ngày 06 tháng 06 năm 2009. Chiếu nội lệ sinh hoạt được kiến lập bởi Đại Hội 1973 tại Đà Nẵng, Ban Chấp Hành đã vượt qua bao trở ngại khó khan, kiến lập được bảy đoàn Cựu Huynh Trưởng cấp tỉnh thị:

1. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT THỪA THIÊN: thành phần BCH Đoàn đầy đủ gồm 15 Anh Chị, hiện đang trên đường phát triển đoàn viên và kiện toàn tổ chức dưới sự hổ trợ tối đa của BHD/GĐPT/TT.2. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT/BÌNH PHƯỚC: BCH gồm 11 ACE hiện đang trên đà phát triển dưới sự yểm trợ tối đa của BHD/GĐPT/BP.3. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG PHỔ HIỀN TP/HCM: thành phần BCH gồm 08 ACE hiện đang trên đà phát triển dưới sự hỗ trợ tối đa của BCH/ĐOÀN CỰU HTTƯ/GĐPTVN.

4. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT NINH THUẬN: thành phần BCH gồm 08 ACE hiện đang trên đà phát triển dưới sự giúp đỡ tối đa của BHD/GĐPT/NT

5. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT/KH: với thành phần BCH gồm 15 ACE hiện đang trên đà phát triển dưới sự giúp đỡ tối đa của BHD/GĐPT/Khánh Hoà.

6. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT/QUẢNG NAM 1: với thành phần BCH gồm 06 ACE đang trên đà phát triển, với sự hỗ trợ tối đa của BHD/GĐPT Quảng Nam 1.

7. ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT QUẢNG NAM 2: với thành phần BCH gồm 06 ACE đang trên đà phát triển với sự hỗ trợ tối đa của BHD/GĐPT/QN2.

Lần đầu tiên tổ chức Đại Hội tại Chùa Phật Ân (Long Thành, Đồng Nai) vào ngày chủ nhật (22/4/2012 – PL 2555). Dưới sự chứng minh của Hoà Thượng thượng MINH hạ TÂM và chư tôn đức trong Hội Đồng Giáo Thọ của bản tự.

Ngồi nơi bàn chủ toạ chúng tôi thấy có:
– HT Cấp Tấn NGUYÊN HOÀNH Lê Văn San TTK/BHDTƯ
– HT Cấp Tấn TÂM GIÁC Hà Xuân Kỳ. Chủ Tịch BCH Đoàn CHTHàng khách mời chúng tôi thấy có:
– Đại Diện BHD/GĐPT/Khánh Hoà.
– Đại Diện BHD/GĐPT/Biên Hoà.
– Đại diện BHD/GĐPT/Bình Phước.
– Phóng Viên Thường Trực Trang Nhà Thế Giới.
– Phóng Viên Sen Trắng.

Đúng 8 giờ 40 phút, Đại Hội đã thanh tịnh trang nghiêm. Phái đoàn lễ tân bắt đầu tác bạch cung thỉnh Hoà Thượng và chư tôn chứng minh.
– Niệm Phật cầu Gia bị.
– Cử bài ca chính thức GĐPTVN.
– Phút tưởng niệm, chư thành tử đạo, chư tôn sáng lập, Cố Vấn, Bảo trợ, Gia Trưởng, HT và ĐS quá cố.
– Thông qua chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
– Diễn văn Khai Mạc của anh Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội.

Anh cho biết, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, BTC đã phải vượt qua bao khảo đảo khó khăn, những tưởng không vượt qua được, nhưng nhờ sự giúp đỡ của BHD/TƯ, của chư tôn cố vấn và nhất là sự đồng tâm nhất trí: “Nhiệm vụ trước mặt của chúng ta là”…
– Thông qua báo cáo sinh hoạt nhiệm kỳ qua. Rút ưu khuyết điểm để thăng hoa tổ chức.
– Thông qua đề án sinh hoạt Nhiệm kỳ 2012-2016.
– Bầu Ban Chấp Hành nhiêm kỳ 2012-2016.
– Thảo luận tu chính nội lệ xét cần và linh tinh.

Nhân danh trưởng Ban Tổ Chức, anh trân trọng khể thủ tri ân chư tôn đức, BHD Trung Ương, BHD các tỉnh thị. Cảm ơn tất cả quan khách, quý vị đại biểu đã vượt mọi chướng duyên để có mặt tại đây, góp phần công đức đưa đại hội đến chỗ thành công tốt đẹp.

Nhân danh trưởng Ban Tổ Chức, anh tuyên bố Khai Mạc Đại Hội ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN LẦN THỨ HAI.

Anh Nguyên Hoành Lê Văn San ban Huấn Từ”
Sau phần thưa trình anh nhắc nhở: “Tổ chức Đại Hội là thượng tôn tinh thần dân chủ. Là truyền trao và kế thừa sự nghiệp. Thể hiện tinh thần CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO trên tiến trình tu học đạt đến mục đích tối hậu là giải thoát giác ngộ. Xin tất cả nhất tâm. Chúc Đại Hội thành công.
Đạo từ của HT Chứng Minh:
Nhân danh là một Tỳ Kheo từ hàng Huynh Trưởng xuất thân, Tôi ân cần nhắc nhở ACE: “Đạo Phật không có khuynh tả, khuynh hữu. Đạo Phật đi trên con đường Trung Đạo, nên Đạo Pháp và Dân Tộc không hai. Bất cứ ở đâu và lúc nào GĐPTVN cũng phục vụ Dân Tộc Việt Nam trên quan điểm Phật Giáo. Thấy quá giản đơn nhưng không trang bị bằng đức kham nhẫn vô uý thì không thể thành toàn. Các vị trưởng bối đã từng dạy: “Làm Tu Sĩ thì không sợ chết. Nếu sợ chết xin chớ làm tu sĩ”. Nương nơi ý nầy Hoà Thượng Minh Chiếu thường dạy ACE: “Làm Huynh Trưởng thì không sợ khó khăn. Sợ khó khăn xin chớ làm Huynh Trưởng.”

Anh chị em ở đây tuổi đời tuổi đạo đều đã cao và ít nhất đã một lần phát nguyện làm Huynh Trưởng. Và đó là hạnh nguyện tự phát – tự nguyện; chứ không phải như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu khi buồn thì bay. Đời Huynh Trưởng trải qua nhiều dấu ấn đậm nét khai thị tâm linh và uỷ thác trao truyền một cách nhiệm màu qua các lễ truyền đăng và phát nguyện. Xin mở rộng và trân trọng giữ gìn con tim yêu thương đầy đam mê nhưng không thương tật.

Trước khi có Hoà Bình hơn ai hết trong một thông điệp Phật Đản, ngài đệ Nhất Tăng Thống dạy: “ Sau khi chiến tranh kết thúc, Hoà Bình được lặp lại, cuộc chiến ý thức hệ chánh tri không phải đã chấm dứt, mà là đang bột phát mãnh liệt. Sự khảo đảo thường xuyên ACE thấy là xuất sanh từ hệ luỵ nầy”.

Những gì cần nói, những gỉ cần làm, những gì cần nhắc nhở, những gì cần trao truyền tôi đều có ghi lại đầy đủ trong sáu cuốn sách, xin tăng ACE đại biểu mổi người một bộ.

Và một điều sau cùng ACE ghi nhớ cho “LÀ HUYNH TRƯỞNG, HAY CỰU HUYNH TRƯỞNG XIN CHỚ ĐỪNG PHẢN BỘI HẠNH NGUYỆN MÌNH ĐÃ PHÁT LẬP TRƯỚC ĐÂY”. Xin thân ái và kính chúc ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG.

Lời cảm tạ và cung tiễn chư tôn hồi quy phương trượng.
Lễ Khai Mạc chấm dứt.

PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI THỨ NHẤT:
Sau khi giải lao 5 phút, BTC kêu gọi đại biểu kết lập đạo tràng trang nghiêm. Kính mời Anh:
– Nguyên Hoành Lê Văn San ĐD/BHDTƯ Đệ nhất chủ toạ.
– Anh Tâm Giác Hà Xuân Kỳ Đồng chủ toạ.
– Anh Lê Văn Nhữ Thư Ký đoàn.Ban Tổ chức xin trao quyền điều khiển ĐẠI HỘI cho chủ toạ đoàn. Đệ nhất chủ toạ đoàn, anh Nguyên Hoành Lê Văn San tuyên bố: “Phiên khoáng đại thứ nhất gồm có hai nội dung là nhận xét, phê bình, đánh giá quá trình sinh hoạt nhiệm kỳ qua; Và xây dựng đề án sinh hoạt nhiệm kỳ 2012-2016.”Anh Hà Xuân Kỳ điều khiển phiên khoáng đại thứ 2. BCH cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ. Bầu BCH nhiệm kỳ mới. Công Bố kết quả bầu cử. Tân BCH phát nguyện nhân lãnh trách nhiêm và hoàn thành nhiệm vụ. Linh tinh và hồi hướng chúng tôi sẽ trực tiếp điều khiển. Xin anh Kỳ thực hiện nhiệm vụ. Sau 20 phút khẩn trương nhận xét đánh giá tất cả đều nhất trí thông qua báo cáo tổng kết sinh hoạt nhiệm kỳ qua.

Đến đây theo yêu cầu của nhà chùa, xin mời đại hội tạm giải lao qua đường. Lúc 13 giờ, tái nhóm phiên khoáng đại thứ nhất. Góp ý xây dựng đề án sinh hoạt nhiệm kỳ 2012-2016. Sau 15 phút thảo luân tất cả đều thống nhất thông qua.

PHIÊN KHOÁNG ĐẠI THỨ HAI.
13 giờ 15. Thượng Toạ THÍCH NHUẬN CHÂU chứng minh.
LỜI CẢM TẠ VÀ TỪ NHIỆM CỦA BCH ĐOÀN CỰU HT nhiệm kỳ qua. Anh Hà Xuân Kỳ chủ tịch BCH và tất cả ACE trong BCH thành thật cám ơn ACE Cựu Ht ở Trung Ương và BCH các tỉnh thị trong toàn quốc. Dù hết sức cố gắng nhưng không thể tránh được tất cả những sơ suất và xin đồng từ nhiệm mãn nhiệm kỳ.

LỜI CHẤP NHẬN VÀ CẢM ƠN CỦA ĐD TỔ CHỨC GĐPTVN.
Được sự Uỷ Nhiệm của Trưởng Ban và sự đồng thuận của Thường Vụ BHD/TƯ /GĐPTVN, Anh cám ơn BCH Nhiệm kỳ 2009-2012 và cảm ơn sự hợp tác và cố gắng phát triển tổ chức trong nhiệm kỳ qua và chấp nhận sự từ nhiệm như pháp để Đại Hội bầu Tân Ban Chấp Hành Đoàn cựu Huynh Trưởng Trung Ương.

Chủ Toạ mời Ban Bầu Cử bắt đầu nhiệm vụ.
Công Bố Nội Lệ Bầu Cử.
Thông qua và Kiểm Tra tư Cách Đại Biểu.
Bầu cử trực tiếp đưa tay tín nhiệm.
Bầu cử làm hai đợt. Đợt thứ nhất bầu TRƯỞNG BAN, Anh Hà Xuân Kỳ tái đắc cử với đa số phiếu.
Lần thứ hai bầu lấy hai phó ban.
– Anh Tâm Nguyện Lê Xuân Thiện và
– Anh Tâm Đức Trương Đức Dương đắc cử phó Ban.
Các Uỷ Viên còn lại do Trưởng và 2 phó Ban mời.

Trước sự chứng minh của Thượng Toạ Cố Vấn Giáo Hạnh BHD/TƯ/GĐPTVN và cũng là Giáo Thọ sư của BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN, Anh Nguyên Hoành thay mặt Tổ Chức công nhận Tân BAN CHẤP HÀNH và lời Phát nguyện của ACE trên nguyên tắc. Chúc ACE chân cứng đá mềm hoàn thành xuất sắc mọi phật sự được uỷ thác. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Sau đó là lễ bế mạc.

ĐẠI HỘI ĐOÀN CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN ĐÃ THÀNH CÔNG NHƯ Ý./.

THỊ NGUYÊN & NGUYÊN LINH

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.