Lễ Hoàn Nguyện chùa Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai – Việt Nam)

0

LeHoanNguyen_00.jpg

Hôm nay 19-02 Giáp Ngọ (19/3/2014) chùa Phật Ân làm lễ Hoàn Nguyện sáu công trình trong toàn bộ kiến trúc chùa với gần 200 chư tôn túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, chư tôn Đại Đức Tăng, Ni và trên một ngàn Phật Tử từ các nơi câu hội, trong đó không thiếu hình ảnh Lam Viên GĐPT miền Khuông Việt, Liễu Quán, Khánh Hòa, Quảng Đức, Khánh Anh và Huệ Quang (xem thêm phần ảnh với chú thích của Trang Nhà gdptxuyenmoc.org cuối bài và bản tin Lễ Hoàn Nguyện Chùa Phật Ân – Long Thành, Đồng Nai của Trang Nhà gdptthegioi.org).

Ban Tổ Chức đã có cách sắp xếp rất thoáng: Đạo tràng buổi lễ tại chánh điện và nhà Tổ kể cả Đông lang và Tây Lang, ngoài ra Phật Tử có thể tìm cho mình một vị trí thích hợp dưới bóng cây râm mát, tọa khán và theo dõi diễn tiến cuộc lễ, chỉ xin khách mời tránh di chuyển và đứng tụ năm tụ ba nói chuyện; anh chị em GĐPT đã làm tốt công tác khéo léo nhắc nhở, diễn tiến buổi lể thập phần tốt đẹp.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chúng con cung kính nghe rằng: “Trong đời mạt pháp, in kinh, tạo tượng, xây chùa… công đức vô lượng vô biên chẳng những đối với loài người, loài trời mà bao gồm cả lục đạo chúng sanh, không những trong đời nầy mà còn cho nhiều đời sau”.

Kinh dạy: “Âm siêu thì dương mới thạnh”. Tháp cốt ấm cúng, huy hoàng cho người mất, mát dạ vừa lòng thân nhân tại tiền; nhà trù, nhà vãng lai sạch đẹp, lối kinh hành lót đá, đi lại an toàn…

Đệ tử của Phật đắc chứng A La Hán quả số nhiều như hằng hà sa nhưng Thập Bát La Hán (18 vị) phát tâm trụ lại thế gian để trợ tuyên chánh pháp cho Đức Bổn Sư thành toàn chí nguyện độ sanh suốt lộ trình gần 159.000.000.000 năm (159 tỷ năm) cho đến khi đức Di Lặc Tôn Phật ra đời khai mở hội Long Hoa. Thầy trò chúng ta ca dương con đường thực hành Bồ Tát đạo, nghĩa là tinh cần học tập và thực hành không mỏi mệt về giáo lý Phật Đà; biết được bao nhiêu liền áp dụng, nâng đỡ nhau trên đường tu, không hề keo bẩn thí pháp.

Trong giáo lý Nguyên Thủy Nam Truyền chúng ta thấy chỉ mỗi một Đức Thế Tôn ngồi kiết già phu tọa trên đài sen là có đủ tư cách biểu tượng của hằng hà sa số chư Phật khắp mười phương. Chỉ có đệ tử của ngài ra khỏi tòng lâm tu viện, tịnh xá, tịnh thất du hóa thực tập độ sanh, dương cao cờ chánh lý, tiến về chân trời giác ngộ. Hàng tại gia cư sĩ chỉ gieo duyên xuất gia để ngày sau thành bậc xuất gia mới nói chuyện cầu chứng giác ngộ chánh đẳng giác.

Khuynh hướng đại chúng Bắc Truyền thì Di Đà Thế Tôn đứng thẳng trên đài sen ra khỏi chùa du hóa khắp cả các đỉnh núi cao, sân vườn nơi già lam tu viện; Ngài Quan Âm tay cầm tịnh bình, tay cầm nhành dương có mặt khắp nơi lắng nghe và ra tay cứu độ, lúc trên rừng, lúc ngoài đồng, lúc dưới biển, thị hiện trăm ngàn ức vạn thân mà thành toàn sở nguyện; Ngài Văn Thù cởi Kim Mao Sư Vương; Ngài Phổ Hiền cởi Tượng Vương; Ngài Ca Chiên Diên cởi Kim Xí Điểu… Tất cả quý Ngài đều không ngồi yên khi chúng sanh ngoan cường khó độ nên ngập chìm trong sanh tử phiền não khổ đau. Dạo quanh Phật Ân chúng ta thấy cách xếp đặt Tăng xá, bố trí các tôn tượng La Hán, Tam Thế, Hộ Pháp Tôn Thần thảy đều như pháp.

Các bậc ĐỊNH-LỰC về tu học tại đây, thư giản trong giờ giải lao, dạo quanh một góc chùa là chiêm nghiêm được khá nhiều điều đã học. Anh chị em Lam thân kính, không cần nói, chỉ cần hành như pháp. Đó là bài pháp thâm thúy mang tính thuyết phục cao nhiều pháp lạc. Kính cảm ơn Thầy và Chư Tôn đại chúng đã cho chúng con một khoảng không gian mở với nhiều đạo tình thiết tha./.

THỊ NGUYÊN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HOÀN NGUYỆN:

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.