Những cách giải toán có một không hai

Không biết do học dốt hay tại nghịch ngợm, nhưng ở các quốc gia phương Tây, giới “nhất quỷ nhì ma” cũng sáng tác ra những cách giải toán hết sức độc chiêu, không thua trạng Quỳnh nhà mình đi sứ là mấy khiến không ai có thể nhịn được cười. Mời các bạn tham khảo các cách giải nầy, còn có áp dụng hay không, xin… không dám có ý kiến:

 

1. Khai căn