Bài pháp không lời cảm hóa mạnh mẽ

Đây là một hiện tượng huyền diệu của xứ Phật. Nếu chúng ta đến Ấn Độ với sự tò mò du lịch, thì chúng ta sẽ không khám phá ra điều gì quý lạ cả! Còn chúng ta đến Ấn Độ với một sự khao khát tâm linh, với sự thiết tha tìm hiểu, nguyện cầu và chờ đợi với niềm tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều kỳ diệu của xứ Ấn Độ huyền bí…