Video clip Lời Cẩn Bạch trong lễ Hiệp Kỵ toàn quốc GĐPTVN – 2015

Lời cẩn bạch của Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hiệp Kỵ toàn quốc GĐPTVN tổ chức ngày 7.3.ÂL Ất Mùi (25/4/2015) tại Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, Việt Nam…