Mừng Đệ IV Chu Niên website GĐPTVN Trên Thế Giới

Chúc mừng Đệ Tứ Chu Niên trang nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Ban Quản Trị và anh chị em thành viên Thư Viện GĐPT Online thân tình chúc mừng Đệ Tứ Chu Niên ngày thành lập website Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – www.gdptthegioi.org với số truy cập gần 50.000.000 lượt.

Xem tiếp >>>