Browsing: đệ tứ chu niên

Vườn thơ
0

…Hồn Lam dâng vút lên cao
Nâng trang hồng sử đi vào thiên thu
Biển đêm còn đọng sương mù
Dang tay mở cửa ngục tù si mê
Thế nhân thức tỉnh quay về
Lắng nghe tiếng sáo chiều quê gọi hồn…