Chùa Từ Đàm bị phong tỏa (ngày 4-6-1963)

Hoang mang với bao nhiêu gay cấn, với không khí nặng nề của tình hình hiện tại. Không ai để ý đến đoàn lính súng ống đầy đủ canh gác quanh chùa mỗi lúc một đông, và vừa đúng 9 giờ tối chùa Từ Đàm bị bao vây chặt chẽ, không một ai được qua lại, vào ra chùa!…