Chúng ta nghèo đến mức nào?

…Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống; còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông. Chúng ta phải mua rau và cây cảnh; còn họ tự trồng được. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta; còn họ có những người bạn bè bảo vệ nhau…