♫ Dưới Đài LỤC HÒA – Nhạc sinh hoạt GĐPT

DƯỚI ĐÀI LỤC HÒA
Nhạc sinh hoạt Gia Đình Phật Tử.
Lời: Đức Tâm – Nhạc: Tâm Vương.
Viên Dung & Kim Lành song ca.
(Có bản karaoke, Viên Dung phổ nhạc)…