Văn thư BHD/T.Ư GĐPTVN về sự biến GĐPT Liên Quang

Văn thư số 11.097/HDTƯ/TB ngày 11.11.2011 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội). Trích yếu v/v: Sự biến GĐPT Liên Quang, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi – Việt Nam.