Browsing: gđpt từ đàm

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khánh Hòa (Miền Trung, Hoa Kỳ) đã đáp lời “THƯ KÊU G ỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT” của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, xuống đường tại các khu thương mãi Việt Nam thuộc hai thành phố Arlington và Grand Prairie, Texas, lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt Việt Nam…