Browsing: gdptvn tại hoa kỳ

PHÚT TƯỞNG NIỆM
0

Tổ chức GĐPTVN đã đóng góp trí tuệ và thân mạng một cách khiêm tốn so với sự đóng góp to lớn của chư Tăng NI và Phật Tử. Trong tổng số 70 Phật Giáo Đồ đã nằm xuống cho sự hiện diện của chúng ta hôm nay, có gần một nửa là thân xác của anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh của GĐPTVN…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Cũng như Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN năm 1973 tại Đà Nẵng, ngay trong Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN Tại Hoa Kỳ kỳ IX – Nhiệm kỳ 2012-2016 tại tu viện Năng Nhơn, thành phố Milpitas, California, Hoa Kỳ, toàn thể Đại Biểu, Ban Tổ Chức và Đoàn Viên GĐPT hiện diện tại khuôn viên Đại Hội đã long trọng cử hành Lễ Hiệp Kỵ…