Hội Thi "Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già" năm 2014 GĐPT Quảng Nam, Việt Nam

Văn nghệ là một trong những bộ môn tu học và sinh hoạt quan trọng của người Đoàn Viên GĐPTVN; bởi thông qua đó, ngoài mục đích sinh hoạt, giao lưu và vui chơi, anh chị em chúng ta dùng nó như một phương tiện nhằm Phật hóa nhân tâm của mình và người khác; đem lời ca tiếng hát vào đời làm lợi lạc cho hết thảy quần sanh…