Mừng Thư Viện GĐPT Online đạt 50.000 lượt truy cập

Phân ưu cùng BHD Thừa Thiên & Tang Gia HT Nguyên Truyền

Ban Quản Trị và toàn thể thành viên Thư Viện GĐPT Online mừng lượt truy cập thứ 50.000 trong tháng đầu tiên năm mới DL lúc 14 giờ 07′ ngày 30.1.2013.