Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Di Quan

Vào ngày 26.8.2013 (20.7.ÂL Quý Tỵ), lúc 7 giờ 30 phút, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang Quyến Cố Huynh Trưởng Phổ Minh Trương Công Oai đã tổ chức lễ di quan, tiễn đưa linh cữu anh từ gia đường ở số 24/34B, đường Yersin, thành phố Đà Lạt đi hỏa thiêu tại Đài Hỏa Thiêu Du Sinh, thành phố Đà Lạt…