Browsing: di quan

Tang lễ Hòa Thượng Đức Chơn
0

Đoàn cung nghinh kim quan được dẫn đầu bằng kiền chùy, khay lễ, đoàn dâng hoa, nhị vị Hòa Thượng chấp lệnh, Chư Tôn Hòa Thượng hiện tiền, Ban Kinh Sư, Hòa Thượng Sám Chủ, đoàn nhã nhạc bát âm, đoàn bê tích cung nghinh, linh mô cùng kim quan đức Trưởng Lão…

Sự kiện GĐPT
0

Vào lúc 20 giờ hôm nay 25.8.2013, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang môn hiếu quyến đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Phổ Minh – Trương Công Oai tại Linh Đường dưới sự chứng minh của Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT, sự hiện diện tham dự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng…