Nhạc sỹ Như Thông – Tác giả "Từ Đàm Quê Hương Tôi" từ trần

Theo nguồn tin từ gia đình nhạc sĩ Đặng Công Ninh, người nhạc sĩ mà nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật Tử biết đến qua tác phẩm bất hủ “Từ Đàm Quê Hương Tôi” – Nguyên Thông – vừa từ trần tại nhà riêng Footscray, Melbourne, Úc Đại Lợi ngày 9 tháng 5 năm 2013. Hưởng thọ 89 tuổi.