Browsing: từ đàm quê hương tôi

Vườn thơ
0

…Từ Đàm xưa biết bao nhiêu nấm mộ
Của những người yêu sông núi quê hương
Tiếng chuông chùa còn ngân mãi trong sương
Lòng viễn khách làm sao không luyến nhớ
Ai kiêu hùng đã hiên ngang một thuở
Vì đạo mầu vui trả nợ máu xương…