Tang lễ Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu: Lễ Tham Yết Phật, Tổ – Lễ Sái Tịnh Bảo Tháp – Lễ Tưởng Niệm của Môn Đồ Pháp Quyến

Sáng mai là ngày cung nghinh kim quan Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu nhập tháp. Chiều nay, vào lúc 15 giờ (ngày 08.09.2012-GVN), xuất phát từ lễ đường, Ban Nghi Lễ cùng Môn đồ Pháp quyến đã cử hành nghi thức cung nghinh Giác Linh cố Đại Lão Hòa Thượng tham yết Phật, Tổ tại chánh điện vả hậu tổ…