Browsing: lồng đèn trung quốc

Sự kiện xã hội
0

Tết Trung Thu sắp đến rồi, và lồng đèn Trung Thu cũng như bánh Trung Thu là 2 thứ mà hầu hết các đơn vị GĐPT dù khó khăn đến cỡ nào cũng đều phải cố gắng lo cho các em của chúng ta. Đó là chưa nói đến những đơn vị còn có kế hoạch làm công tác xã hội, phát bánh, lồng đèn cho các em nhỏ nghèo trong cộng đồng…