Phóng sự ảnh: Liên Trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn, GĐPT Thiện Tài – Hoa Kỳ

GĐPT Thiện Tài, thành phố High Point, tiểu bang North Carolina thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, tổ chức Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn tại chùa An Lạc, NC – Hoa Kỳ…