Phóng sự ảnh: Liên Trại huấn luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn, GĐPT Thiện Tài – Hoa Kỳ

GĐPT Thiện Tài, thành phố High Point, tiểu bang North Carolina thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tố Liên, tổ chức Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn tại chùa An Lạc, NC – Hoa Kỳ…

Vuợt thử thách

Chợt phía ngoài sân, ánh sáng một chiếc đèn pile chớp nháy 3 lần và khua một vòng tròn. Những bóng người nhanh nhẹn đi về phía ấy và quây lại thành vòng tròn. Những chiếc đầu chụm lại, gần 20 anh chị em Huynh Trưởng thì thì, thầm thầm. Rồi mọi người nhanh chóng đứng lên trở về vị trí…

Lòng hiếu chim Oanh Vũ – Truyện thơ tiền thân tóm tắt nhất

Khen thay súc vật, chim muông
Mà lòng hiếu thảo còn hơn nhiều người
Đã sinh ra giữa đất trời
“Hiếu cùng cha mẹ” nhớ lời gấm hoa.
Con chim Oanh Vũ chính là
Tiền thân Đức Phật Thích Ca một thời…

Tài liệu trại huấn luyện Tuyết Sơn – Ngành Đồng

Danh mục tài liệu huấn luyện Trại Chăn Đàn TUYẾT SƠN – Ngành Đồng GĐPTVN. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…

Trại Tuyết Sơn: Quy y Tam Bảo

I. ĐỊNH NGHĨA : 1.  Quy y nghĩa là : Quy là về, y là nương tựa, Quy y là trở về nương tựa một nơi nào chắc chắn, có thể đùm bọc che chở cho mình được. 2.  Ba ngôi báu là gì : Ba ngôi báu hay Tam bảo là :  Phật, Pháp, Tăng. 3.  Quy y ba ngôi báu là gì : Trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Là ba ngôi báu quý nhất trên đời, có thể che chở đùm bọc, hướng dẫn chúng…