GĐPT Bồ Đề – Hoa Kỳ & Đoàn Thanh Niên Ái Hữu Quảng Trị Philadelphia-New Jersey cứu trợ bão lụt Việt Nam

Một số hình ảnh GĐPT Bồ Đề – Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ kết hợp với Đoàn Thanh Niên Ái Hữu Quảng Trị Philadelphia – New Jersey tham gia xuống đường vận động quyên góp cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Trung Việt Nam…