Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn NK 2016-2020

Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đến chủ tọa Lễ Khai Mạc có Huynh Trưởng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Trưởng Ban Ngành Nam, Huynh Trưởng Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường, Quyền Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng Thiện Tịnh Lê Văn Nghệ, Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Quảng Đức…

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổng kết Phật sự năm 2014

Vào hồi 18g00 ngày 4.1.2015 Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức tổng kết năm sinh hoạt 2014. Anh Quảng Thành – Châu Mạnh Cường, Trưởng Ban Hướng Dẫn chủ toạ phiên tổng kết…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – 2014

Lúc 8g30 sáng ngày 26.7.ÂL Quý Tỵ (1.9.2014), Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức ngày lễ Hiệp Kỵ truyền thống dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh – Từ Thiện Xã Hội Viện Hoá Đạo cùng Chư Tôn Thượng Toạ, Đại Đức Tăng hiện diện tham dự…

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn năm 2013

Lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 26.7. Quý Tỵ (1.9.2013), Ban Hướng Dẫn cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức Lễ Hiệp Kỵ truyền thống, tưởng niệm anh linh Chư Thánh Tử Đạo, liệt vị Tiền Bối Sáng Lập, Tiền Bối Hữu Công, Ân Sư, Cố Vấn, Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh và Cựu Đoàn Viên GĐPTVN quá cố…