Hồ sơ Pháp Nạn: Tài liệu giải thích của Văn Phòng 5 cấp Trị Sự Phật Giáo

TÀI LIỆU GIẢI THÍCH của Văn phòng 5 cấp Trị Sự Phật Giáo Toàn Quốc; Trung Phần và Thừa Thiên – Huế về những sự việc xảy ra trong ngày lễ Phật Đản năm 2507: Nhân các sự việc đã xảy ra trong ngày Phật Đản tại Huế, một số đồng bào đã hoang mang trước sự xuyên tạc, vu khống của một số người thiếu thiện chí. Chúng tôi nhận thấy cần phân tích rõ ràng, để tránh sự xuyên tạc có hại…